cz de en
přes Javorek
na Štarkov
Vzdálenost Štarkova od Telecí je 10 km
ZAJÍMAVOSTI
Po cestě není vůbec nic !!!