cz de en
Proseč
Zderaz
Vzdálenost od Telecí je 20 km
INFORMACE, ZAJÍMAVOSTI
Proseč
Muzeum dýmek, jejichž výroba má ve zdejším kraji
tradici, která se zachovala dodnes
a je pro prosečsko typická.
Při cestě zpět míjíte na Pasekách rozhlednu Terezka,
ze které jsou nádherné, velmi daleké výhledy.
Zderaz
Ve Zderazské kronice se píše:
„Sklepy byly obydleny.
A to sklep u čp. 87 a sklep u čp. 99.
V těchto dvou sklepích bydlel nějaký Típal Josef
a měl tam dosti útulno, ale vlhko.
Pod čp. 27 dole u studně jsou dva sklepy u cesty.
U čp. 88 mají pěkný pískovcový chlév a maštal.
Čp. 34 také se honosí chlévem na 4 kusy dobytka.“