cz de en

Vzdálenost Litomyšle od Telecí je 30 km
ZAJÍMAVOSTI
Město má starobylý ráz. Domy na náměstí
s podloubím a se slohovými fasádami tvoří historické
jádro, které je městskou památkovou rezervací.
Areál renesančního zámku z let 1568 – 1581 je zapsán
v seznamu světového kulturního dědictví UNESCO.
Součástí areálu je zachovalé klasicistní divadlo včetně dobových kulis.
Barokní kostel Nalezení sv.Kříže s přilehlými
klášterními zahradami.
Další pamětihodnosti: dům U rytířů, Lidový dům,
kostel Povýšení svatého Kříže,
kostel Rozeslání Apoštolů,
hřbitov s kaplí svaté Anny,
mariánské sousoší na Smetanově náměstí.
Mezi významné osobnosti města patří hudební skladatel
Bedřich Smetana, který se v Litomyšli narodil
a akademický malíř Julius Mařák.