cz de en
Ukázka zápisu z urbárních register
panství města Poličky

TELECÍ č. 27
Podle nejstarších urbárních register
panství města Poličky z roku 1552
držel grunt Pavel Vichtu,
který platil ze 4 prutů rolí
1 groš svatojirského ouroku,
1 groš svatohavelského ouroku a
4 groše hromničného platu.
V roce 1557 jej převzal jeho syn
Zygmund Pavelcu za 230 kop.
Roku 1602 se stává majitelem Šimon Vrbu,
pak jeho syn Jan.
Ten v pobělohorské době odchází z gruntu i kraje
pro víru a usedlost zůstává opuštěná.
V roce 1647 prodává vrchnost grunt
Pavlu Vraspírovi za 150 kop. Rod Vraspírů je
držitelem usedlosti od roku 1647 až do roku
1983, to je celkem 336 let.
V roce 1983 ve věku 69 let umírá jako
bezdětná poslední nositelka rodu
Vlasta Zahradníková.
Po její smrti mění grunt několikrát majitele.
V roce 1997 jej kupují
Iva a Jiří Prachařovi
a v roce 2008 ho otevírají jako
pension